SÅ HÄR ANVÄNDER DU DRIVERSCANNEREN

Svensk guide till uppdatering av drivrutiner

Om du inte redan på försidan av Driver Update.dk har laddat ner DriverScanneren, så är det det första du skall göra för att komma igång. DriverScanneren är säker och gratis att ladda ner, och det gör du här....

När datorn är färdig med det, så ska du dubbelklicka på filen för att starta installationen. Som regel visar din dator atomatiskt filen, när du är färdig med att ladda ner, alternativt finns den i mappen som heter överförsler.

Det första du ser efter att du har dubbelklickat på filen (klick "kör"):

Det första du ser

Nu ska du välga vilket språk du föredrar. (Välg svenska, om du önskar det):

Vælg Svenska

Du kan nu installera (välg "nästa):

Installation

Fölg nu de svenska instruktionerna tills du kommer till (välg "Färdig"):

Installation färdig

DriverScanneren scannar nu din dator för gamla drivrutiner och du kan välga att köpa hela versionen av scanneren och få den till att hämta och installera alla drivrutiner, eller du kan hämta dem på nätet (Vi rekommenderar "Hämta alla"):

Gamla drivrutiner

Nu startar DriverScanneren med att ladda ner alla nya drivrutiner till dina enheter (Vänta medans det laddas ner):

Nya drivrutiner laddas ner

När nerladdningen är färdig ska du bara välga vilka drivrutiner DriverScanneren ska uppdatera till dig. DriverScanneren upprättar nu, som säkerhet, ett återhämtningspunkt.

Återhämtningspunkt

Nu är den nyaste drivrutin installerat och du kan fortsätta med nästa tills alla är installerade. Du kan bli tvungen till att starta datorn igen när du installerar vissa typer drivrutiner. Kom ihåg att spara inte sparade filer i ex. Word innan du startar igen!

drivrutin installerad